Säpo

Frågor och svar om livvaktsjobbet

Svar på vanliga frågor om jobbet som livvakt.

Måste man vara polis för att söka till livvaktsutbildningen på Säkerhetspolisen?

Ja, de formella kraven är att du har:

  • Polisexamen
  • jobbat som polis i minst ett och ett halvt år efter genomförd examen och aspirantutbildning (vid sista ansökningsdag)
  • Anställning vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
  • Godkänd utryckningsförarutbildning/ polistaktisk bilkörning

Hur mycket tjänar man som livvakt på Säkerhetspolisen?

Individuell lönesättning tillämpas.

Hur ser anställningsformen ut?

Provanställning i 6 månader inklusive utbildningstiden, sedan upp till 5 års kommendering. Tidsbegränsad anställning som förlängs (efter utvärdering).

Måste man bo i Stockholm för att jobba som livvakt på Säkerhetspolisen?

Då tjänsten i huvudsak är placerad i Stockholm underlättar det, men det finns flera medarbetare som bor i andra städer.

Jag har småbarn, kan jag jobba som livvakt på Säkerhetspolisen?

Livvaktsyrket går utmärkt att kombinera med småbarn.

Ingår det mycket resande som livvakt på Säkerhetspolisen?

Det är olika beroende på vilken skyddsperson man jobbar med. Det finns möjlighet att påverka detta.

Vilken är livvaktens huvuduppgift?

En livvakts uppgift är att i första hand förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handling. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras.

Jobbar man alltid tillsammans med andra livvakter?

Det varierar och beror på hur hotbilden runt skyddspersonen ser ut.

Hur ser arbetstiderna ut?

Periodplanering tillämpas med två veckors framförhållning. I grunden jobbar man dag- eller kvällspass och cirka var fjärde helg.

Vart utgår jag ifrån som livvakt på Säkerhetspolisen?

Vårt huvudkontor ligger i Solna, Stockholm.

Finns det bra träningsmöjligheter på Säkerhetspolisen?

Vi har nybyggda lokaler med goda möjligheter till träning- konditionssal, gym och ett  flertal instruktörsledda pass.

Jag har inte kvar mitt intyg från utryckningsförarkursen/polistaktisk bilkörning som ska bifogas ansökan. Hur gör jag då?

I fösta hand ska du be en fordonsinstruktör skriva ut ett nytt intyg att du genomgått   kursen och när du gjorde det. Är det inte möjligt, gör ett utdrag ur Palasso (eller annat personalsystem) från de dagar du gick kursen, både dina personuppgifter och kurskod måste vara med på utdraget.

Vilka villkor gäller för anställda?

När du blivit antagen till grundutbildningen som livvakt på personskyddsenheten erbjuds du först en 6 månaders provanställning. Grundutbildningen varar i ungefär 3 månader. Sedan är du ute och arbetar i en grupp i ungefär 3 månader. Om man fungerar i rollen som livvakt erbjuds man därefter tidsbegränsad anställning. Denna anställning förlängs efter en utvärdering. I princip kan du arbeta som livvakt så länge du klarar de kompetenskrav som livvakter gör varje år. Fysiska tester samt vapentester. Även din sociala kompetens bedöms kontinuerligt.

Finns det möjlighet att söka sig vidare inom myndigheten?

Jobbet som livvakt kan vara en inkörsport till andra tjänster inom Säkerhetspolisen.