Säpo

Livvakter

Säkerhetspolisen ansvarar för att kungen, Sveriges ministrar och andra som ingår i den centrala statsledningen ska kunna genomföra sina uppdrag i demokratins tjänst under säkra och trygga former. Det högsta skyddet är livvaktsskydd.

Idag finns det cirka 150 livvakter vid Säkerhets­polisen. Antalet livvakter har ökat de senaste åren. Det beror på att Säkerhetspolisens uppdrag och arbetssätt har förändrats. Livvaktsskydd är det högsta skydd en skyddsperson kan ha. Andra säkerhetshöjande åtgärder är exempelvis säkra transporter och tekniska skyddsåtgärder som larm eller skyddsutrustning.

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handlingar. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras.

Utbildade poliser

Säkerhetspolisens livvakter är utbildade poliser som arbetat minst 1,5 år efter examen och genomförd aspirantperiod. Uppdraget ställer specifika krav på social, mental och fysisk förmåga. Den sociala kompetensen värderas högt, liksom förmågan att samverka med skyddspersonen och att smidigt hantera de miljöer och de sammanhang där hon eller han rör sig. Uppdraget innebär att arbeta i unika miljöer och arbetet kräver att man snabbt ska kunna växla i tempo.

Rekryteringen av livvakter

En livvakt står i förgrunden när kungafamiljen anländer till nationaldagsfirandet.

Idag finns det cirka 150 livvakter vid Säkerhets­polisen.