Säpo

Personskydd

Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens säkerhet. Vidare kan Säkerhetspolisen fatta särskilda beslut om personskydd utanför den kretsen, till exempel för medlemmar i kungafamiljen. Vi ansvarar också för säkerheten vid statsbesök. 

Ansvaret innebär att bedöma hot mot och sårbarheter kring skyddspersoner och att vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder utifrån dessa bedömningar. I det arbetet samverkar Säkerhetspolisen bland annat med Polismyndigheten, Regeringskansliet, riksdagen, Hovet, utländska ambassader i Sverige och säkerhetstjänster i andra länder.

Den centrala statsledningen

Den centrala statsledningen består av drygt 400 funktioner:

  • Statschefen
  • Talmannen
  • Statsministern
  • Tronföljaren
  • Statsråden
  • Riksdagsledamöterna
  • Statssekreterarna
  • Kabinettssekreteraren

För att de personer som ingår i den centrala statsledningen ska kunna sköta sina uppdrag under trygga och säkra former, behovsanpassar och omprövar Säkerhetspolisen åtgärderna fortlöpande i förhållande till bedömningarna. Polismyndigheten ansvarar för att skydda förtroendevalda på kommun- och landstingsnivå.

Statsbesök och liknande händelser

Säkerhetspolisen ansvarar för säkerheten vid inkommande statsbesök och för utländska sändebud i Sverige. Statsbesök är officiella besök av utländska statschefer. Vi ansvarar även för säkerheten vid besök av personer med jämförbar ställning med statschef eller statschefs maka/make eller sambo och barn, talman, regeringschef, utrikesminister, minister, partiledare, överbefälhavare, företrädare för en internationell organisation eller liknande.

Det finns en internationell överenskommelse om att andra länders beskickningsmedlemmar, det vill säga personer som arbetar på utländska ambassader och konsulat, kan få personskydd när de vistas på svensk mark. Normalbilden är att några få av ambassadörerna har personskydd från Säkerhetspolisen. En av anledningarna till beslutet är att Sverige inte tillåter att ambassadörerna har beväpnade livvakter från hemlandet.