Säpo

Utveckling av den våldsbejakande högerextremismen

2019-08-22

Säkerhetspolisen ser en utveckling inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott. Utvecklingen, där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att gå från något extremt till normalt, kan leda till att enskilda individer radikaliseras.

Flera attentat utförda av personer som inspirerats av högerextrem ideologi har under den senaste tiden inträffat runt om i världen. Säkerhetspolisen har fått frågor kring olika händelser och hur vi bedömer utvecklingen.

– Vi ser att den våldsbejakande högerextrema ideologin som tidigare huvudsakligen varit begränsad till en liten och organiserad vit makt-miljö får allt större spridning och attraherar fler. När olika högerextrema grupper närmar sig varandra kan det bli en drivkraft för individer att begå främlingsfientligt motiverade brott. Det är en utveckling som måste följas noga, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Säkerhetspolisen ser en utveckling som pågått under en tid i såväl Sverige som i bland annat Europa och USA där hotet att utföra attentat eller grova våldsbrott kommer från aktörer som befinner sig i utkanten av vit makt-miljön och som radikaliserats på nätet. Det är till exempel uppmaningar om att agera och göra något innan det är för sent, vilket kan jämföras med resonemang inom andra extremistmiljöer att använda sig av alla till buds stående medel.

– Förutom attentat och grova våldsbrott ser Säkerhetspolisen ett långsiktigt hot mot demokratin där aktörer i vit makt-miljön utför andra mindre grova brott mot politiker, minoritetsgrupper och andra samhällsföreträdare. Utmaningen för Säkerhetspolisen är att upptäcka och bedöma de aktörer som sympatiserar med extremistmiljön och som snabbt kan gå från ord till handling, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och demokratin och vi arbetar kontinuerligt, både på egen hand och i samverkan med andra myndigheter, med att reducera hoten från extremistmiljöerna. Under senare år har vi även intensifierat det ständigt pågående arbetet mot individer inom våldsbejakande högerextremism.

– Utvecklingen där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att gå från något som uppfattas som extremt till något normalt gynnas av en hätsk retorik och ökad polarisering. Det måste bemötas av hela samhället, på alla nivåer. Och det måste göras i tid, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.