Säpo

Rättsväsendets samverkan mot växande våldsbejakande extremistmiljöer

2018-07-03

Vi ser en ökning av underrättelsehot och växande våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige. Hur samverkar Säkerhetspolisen med övriga rättsväsendet?

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 3/7 klockan 13.15–13.30
Plats: H205, Hamnplan

Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef