Säpo

De digitala hoten – svensk samverkan förbättrar skyddet

2018-06-26

En snabb teknisk utveckling i kombination med att allt mer skyddsvärd information finns tillgänglig i digitala system. Detta innebär ett förändrat hot och är en utmaning, inte minst i uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Hur ska vi skydda oss?

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 4/7 klockan 8.30–9.15
Plats: Oscarssalen, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Medverkande:
• Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef
• Kristina Bergendahl, stf chef Must
• Charlotta Gustafsson, överdirektör FRA

Digitala hot kräver ökad samverkan kring säkerhetsskydd