Placeholders logotyp, till startsidan

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2022

Publicerad 31 maj 2023

Åklagarmyndigheten lämnade onsdag den 31 maj över den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2022 fattats 562 beslut om hemliga tvångsmedel med stöd i rättegångsbalken och preventivlagen. Motsvarande siffra för 2021 var 494 beslut.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2022 fattats 292 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning (som trädde i kraft 1 april 2020). Motsvarande siffra för 2021 var 234 beslut.

Åklagare har i Säkerhetspolisens ärenden under 2022 fattat 203 beslut med stöd av lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2021 var 148 beslut.

Antalet beslut om tvångsmedel är beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut. Förändringarna från föregående år faller inom ramen för vad Säkerhetspolisen bedömer vara en normal årlig variation.

Rapporten tas årligen fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Läs rapporten i sin helhet på Åklagarmyndighetens webbplats

Publicerad

 31 maj 2023

Kontraterrorism Kontraspionage Underrättelseinhämtning

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor