Säpo

Sektionschefer till enheten för ideologiskt motiverade aktörer

Säkerhetspolisen söker nu två sektionschefer med lång erfarenhet av ledarskap som vill vara med och leda och utveckla arbetet på enheten ideologiskt motiverade aktörer.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2019-05-05

Vill du bidra till att skydda Sverige och vårt demokratiska samhälle? Hos oss får du arbeta i en mångfacetterad verksamhet där tillit, kollegialitet och professionalism värdesätts högt. Tillsammans gör vi skillnad – för ett säkert Sverige.

Dina egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som genom ditt ledarskap skapar förutsättningar för dina medarbetares goda resultat och får andra att utvecklas och växa. Du har en naturlig förmåga att skapa och upprätthålla goda förtroendefulla kontakter och nätverk i effektivt samarbete med andra.

Som person behöver du vara utvecklingsorienterad och arbeta med förbättringar för att tillse att verksamheten hela tiden utvecklas i effektivitet. Du behöver även vara kommunikativ och se återkoppling som en naturlig del i ledarskapet. Därtill ser vi att du är mål- och resultatorienterad och levererar enhetens resultat med hänsyn taget till helheten i myndigheten.

Arbetet på Säkerhetspolisen är föränderligt och det är viktigt att du är flexibel och kan växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet utifrån given situation. Du behöver också kunna hantera balansen mellan noggrannhet och att ha den övergripande bilden av verksamheten. Till det behövs mod och integritet att fatta komplexa beslut, ibland under tidspress.

Ditt uppdrag

Som sektionschef är du en del i enhetens ledningsgrupp och ansvarar tillsammans med övriga i enhetsledningen för att verksamheten bedrivs med en tydlig mål- och resultatinriktning. Du ansvarar för att leda och skapa bästa möjliga förutsättningar för det operativa arbetet och har ett strategisk så väl som operativt utvecklingsansvar inom ramen för sektionens uppdrag. Du tillser att arbetssätt och metoder ständigt utvecklas och följs upp samt att resurser används på bästa sätt i syfte att uppnå myndighetens operativa mål.

Vidare fattar du beslut i komplexa ärenden där olika typer av risker måste beaktas och välgrundade beslut fattas, många gånger under tidspress. Du arbetar nära medarbetare och andra chefer i syfte att fånga upp behov och att föra en dialog kring metod- och kompetensutveckling samt verka för att medarbetarnas kompetens används där den bäst behövs. Arbetet utförs i nära samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter och relevanta partners, både nationella och internationella.

I rollen ingår arbetsgivaransvar för ett antal gruppchefer och beslut rörande bland annat rekrytering, anställning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Detta förutsätter att du har god inblick i och erfarenhet av chefens arbetsrättsliga ansvar.

Arbetet bedrivs huvudsakligen i Stockholm men resor inom och utanför Sverige förekommer.

Enheten för ideologiskt motiverade aktörer ingår i säkerhetsunderrättelseavdelningen som har till uppgift att bedriva verksamhet inom myndighetens säkerhetsunderrättelseverksamhet, dvs. arbetet med att bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhetshotande verksamhet. Avdelningen ansvarar även för brottsutredande verksamhet och ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Din kompetens

För den här rollen krävs det att du har:

 • Akademisk examen inom relevant område eller polisexamen
 • Flerårig erfarenhet av arbetsledning på direkt nivå
 • Flerårig erfarenhet av arbetsmiljöansvar
 • Flerårig erfarenhet av att leda underrättelse- och/eller förundersökningsarbete
 • Grundläggande IT-kunskaper
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Meriterande för tjänsten är:

 • FU-ledarutbildning
 • Erfarenhet av ledarskap på indirekt nivå
 • Erfarenhet av att bearbeta och analysera stora datamängder samt användning av system för detta
 • God kunskap om verksamhetsområdena kontraterrorism eller inhemsk extremism
 • God kunskap om Säkerhetspolisens organisations- och verksamhetsidé

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har cirka 1 400 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.
Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten, och vi eftersträvar en jämn könsfördelning.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 70 20. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Samtliga handlingar ska vara i MS Word- eller pdf-format. Obs! Spara försättsbladet på din dator innan du fyller i och bifogar det.
Försättsblad för ansökanPDF (pdf, 571.1 kB)

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med referensnummer 2019-6773. Om du skickar e-post, ange även referensnummer i ämnesraden.

E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Postadress:
Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss, inte via en länk.
Ansökan ska ha kommit in senast 2019-05-05.

Personuppgifterna du angivit i din ansökan behandlar vi enligt EU:s dataskyddsförordning. Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering vid SäkerhetspolisenPDF (pdf, 164.9 kB)

Övrig information

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Inför denna rekrytering har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler. Vi undanber oss därför samtal från externa rekryteringsföretag och annonsförsäljare.