Säpo

Stöd till Polismyndigheten

Säkerhetspolisen har verksamhet som fungerar som stöd för andra brottsbekämpande myndigheter. Vi medverkar som sakkunniga inom skyddsteknikområdet i frågor som handlar om vapenförvaring och tekniska skyddsåtgärder. Vi deltar också som experter vid större operativa teknikinsatser mot den grövre brottsligheten.

Inom ramen för den stödjande verksamheten har Säkerhetspolisen ett bombdatacenter som hämtar in och delger information om bombrelaterade händelser i Sverige och utomlands. Vi har också ett färgfotolaboratorium som bistår Polismyndigheten med medieteknik.

Uppdaterad: 2013-09-09