Placeholders logotyp, till startsidan

Iran – ett påtagligt säkerhetshot

Iran bedriver underrättelseverksamhet och säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige och svenska intressen i form av underrättelseinhämtning, påverkan mot oppositionella och genom anskaffningsverksamhet. De iranska underrättelsetjänsterna har också under en längre tid genomfört angrepp mot personer som uppfattas hota den iranska regimens stabilitet.

Karta över Tehran.

Karta över Tehran.

  • I Sverige är Irans underrättelse­verksamhet i första hand riktad mot ledande oppositionella inom den iranska diasporan.
  • Det är vanligt förekommande att personer som reser till Iran blir utsatta för närmanden från de iranska underrättelsetjänsterna. Under senare tid har risken att ut­sättas för närmanden och godtyck­liga frihetsberövanden ökat.
  • Svensk teknologi som produkter med dubbla användningsområden och kritiska spetsprodukter för både civil och militär användning är av intresse för Iran. Iran anskaffar både teknik och kunskap genom olovliga metoder, och utvecklar bland annat sin egen förmåga på svenska universitet och lärosäten.
  • Iran bedriver industrispionage som främst riktas mot svensk högteknologisk industri och svens­ka produkter som kan användas i kärnvapenprogram.
  • Under senare år har flera fall upp­märksammats i Europa där Irans underrättelsetjänster har utfört eller planerat att utföra attentat. Det finns även fall i Sverige, där bland annat en person under 2019 dömdes för grov olovlig underrät­telseverksamhet mot person. Även därefter finns det konkreta fall där Säkerhetspolisen har avvärjt atten­tatsplaner som har varit kopplade till iranska underrättelsetjänster.
  • Utöver att använda mänskliga käl­lor för inhämtning utnyttjar Iran även nätverksangrepp som ett inhämtningsverktyg.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor