Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetshot i Sverige

Vid slutet av 2022 fanns hundratals individer i Sverige som Säkerhetspolisen har identifierat som säkerhets­hot.

Det rör sig om individer som Säkerhetspolisen bedömer utgör ett säkerhetshot, som inte är svenska medborgare och där Säkerhetspolisen förordar utvis­ning. En del av dessa är kvalificerade säkerhetshot som har utvisningsbeslut enligt lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar (LSU). Svårigheter att verkställa utvisningar gör att det ackumulerade säkerhetshotet alltjämt är stort.

Möjligheterna att använda tvångsmedel mot individer med ett utvisningsbeslut enligt LSU har ökat till följd av en ny lagstiftning. Säkerhetspolisens insatser har bland annat lett till att flera kvalificerade säkerhetshot självmant lämnat Sverige under 2022.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor