Placeholders logotyp, till startsidan

Ökat antal registerkontroller

Säkerhetspolisen ansvarar för att genomföra registerkontroller av personer som är placerade i säkerhetsklass. Registerkontroller är en del av den övergripande säkerhetsprövningen som ska göras av arbetsgivaren inom säkerhetskänslig verksamhet enligt lag.

Under 2022 har Säkerhetspolisen genomfört cirka 155 000 registerkontrol­ler, att jämföra med cirka 135 000 under 2021. Säkerhetspolisen bedömer att ökningen beror på att fler verksamheter än tidigare hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information, bland annat som en följd av upprust­ningen av totalförsvaret. Men också som en följd av förändrad lagstiftning där fler säkerhetskänsliga verksamheter än tidigare är skyldiga att genomföra säkerhetsprövningar. Säkerhetspolisen bedömer även att vissa säkerhetskänsliga verksamheter haft ett uppdämt personalbehov efter borttagna pandemi­restriktioner, vilket haft en påverkan på antalet utförda registerkontroller.

Under 2022 har Säkerhetspolisen utvecklat ett system som digitaliserat den egna registerkon­trollprocessen, vilket bland annat lett till mins­kade handläggningstider. Systemet möjliggör även för verksamhetsutövare att skicka register­kontroller i digital form i större utsträckning än tidigare.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor