Placeholders logotyp, till startsidan

En utredning på havets botten

Det misstänkta grova sabotaget av gasledning­arna Nord Stream 1 och 2 påverkar flera länder. Säkerhetspolisen har bedrivit en unik utredning där samverkan står i fokus.

Bild på havets botten.

I slutet av september 2022 började gas läcka från både Nord Stream 1 och 2 i Östersjön. Kort efter de upptäckta läckorna tog Säkerhetspolisen över utredningen under ledning av åklagare från Riksenheten för säkerhetsmål. Detta då hän­delsen rör ett allvarligt brott som delvis kan vara riktat mot svenska intressen och det inte heller går att utesluta att främmande makt ligger bakom detonationerna.Händelsen har gett både säkerhetspolitiska och energipolitiska konsekvenser och sabotaget har påverkat flera länder.

Ett väl fungerande samarbete mellan de svenska myndigheterna har varit viktigt under utredningen. Även om den främsta samverkan som skett har varit nationell och mellan svenska myndigheter har Säkerhetspolisen även samverkat med andra länder.

Vid genomförandet av de två brottsplatsundersök­ningarna vid gasledningarna fick Säkerhetspolisen särskilt stöd av Försvarsmakten, Kustbevakningen och Polismyndigheten. Undersökningarna har hittills bekräftat att det rör sig om grovt sabotage och spår av sprängämnen har säkrats. Utredningen pågår fortfarande.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor