Placeholders logotyp, till startsidan

En insider i Rysslands tjänst

Ett flertal länder bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige. I syfte att inhämta information används teknisk inhämtning såväl som mänskliga källor. I september 2021 griper Säkerhetspolisen en person som misstänks ha verkat som insider och spionerat för Ryssland.

Att det finns en insider i en organi­sation är en risk varje säkerhets- och underrättelsetjänst lever med. Det pågår ständiga försök att infiltrera verksam­heten och främmande makt värderar insiders i säkerhetstjänster högre än i andra organisa­tioner. De lägger ner mycket tid, pengar, resurser och teknik när det kommer till underrättelseverksamhet och skyr inga medel för att komma över Sveriges hemligheter. Det gör att det är oerhört svårt att upptäcka och utreda denna typ av händelser.

Under 2017 inleddes en förunder­sökning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål eftersom det fanns misstankar om att en person som tidigare jobbat på Säkerhetspolisen och inom Försvarsmakten allvarligt missbrukat sitt förtroende genom att ha spionerat för Ryssland. I samband med det inleddes ett arbete för att tillsammans med Försvarsmakten omhänderta skadorna. Under förundersökningen har Säkerhetspolisen haft en nära samverkan med Försvarsmakten. Säkerhetspolisen har på olika sätt arbetat med att inhämta bevis, bland annat med hjälp av hemliga tvångsmedel. Sedan förundersökning inleddes och fram till gripandet har den misstänkte stått under uppsikt.

– Det som har hänt är mycket allvarligt. Samtidigt ser vi det som en styrka både att vi lyckades identifiera den misstänkte insidern och att vår förundersökning lett fram till en dom i tingsrätten. Detta är mycket komplicerade brott att utreda, säger Anders Kassman, avdelningschef vid Säkerhetspolisen.

Anders Kassman, avdelningschef vid Säkerhetspolisen.

Anders Kassman, avdelningschef vid Säkerhetspolisen.

Ett system byggt på människors lojalitet och samarbete är aldrig vattentätt. Om en anställd bestämmer sig för att vara illojal och gå främmande makt tillhanda är det en utmaning att fånga upp.

Anledningen till att någon väljer att bli spion varierar, men skälen kan bland annat vara ekonomiska, ideolo­giska eller att personen agerar utifrån ett missnöje eller ett hämndbegär.

– Sedan misstankarna uppstod har vi vidtagit en mängd åtgärder för att förhindra att det ska kunna ske igen. Samtidigt bygger vårt system på människors lojalitet och samarbete, och det innebär att det aldrig är hundraprocentigt vattentätt. Om en anställd bestämmer sig för att vara illojal och gå främmande makt tillhanda är det en utmaning att fånga upp, säger Anders Kassman.

Några månader efter att den misstänkta insidern häktades i september 2021 greps även hans bror. De båda åtalades i november 2022 för grovt spioneri och i januari 2023 fälldes de av en enig Stockholms tingsrätt till livstids fängelse respektive fängelse i nio år och tio månader.

Enligt tingsrätten är det ställt utom allt rimligt tvivel att bröderna gemensamt och i samråd obehö­rigen anskaffat, befordrat samt röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. I domen framgår att deras syfte har varit att gå Ryssland och den ryska militära underrättelsetjänsten GRU tillhanda för egen ekonomisk vinning. Domen har överklagats.

– Det är ett ytterst allvarligt brott, som handlar om att de gamla traditionella inhämtningsmetoderna lever kvar, där främmande makt fortsätter att använda sig av mänskliga källor, säger Anders Kassman.

Spioneri

För att en handling ska räknas som spioneri krävs att någon obehörigen anskaffar, lämnar, befordrar eller röjer uppgifter i avsikt att gå främmande makt tillhanda och vars innehåll kan medföra skada för Sveriges säkerhet om den kommer främmande makt till del.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor