Placeholders logotyp, till startsidan

Rymden som underrättelsearena

Teknikutvecklingen i kombination med att kostnaderna för att skjuta upp satelliter i rymden har minskat leder till att allt fler aktörer, både privata och statliga, etablerar sig i rymden. Detta samtidigt som användningsområdena ökar. Det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har betydelse för Sveriges säkerhet och för totalförsvaret.

Intresset för rymden har ökat markant under det senaste decenniet både ur ett kommersiellt och ett militärt perspektiv. En stor del av förklaringen ligger i den tekniska utvecklingen som har möjliggjort konstruktion av små satelliter med mycket hög förmåga som är av intresse för både civila och militära användningsområden. Utvecklingen medför positiva möjligheter men samtidigt påverkar den både underrättelsehotet och säkerhetsläget i Sverige. För att möta denna nya verklighet behöver svenska myndigheter och verksamheter en ökad kunskap och beredskap. Det krävs också ett förbättrat säkerhetsskydd i skyddsvärda
verksamheter.

Framtida arena för konflikter

Via satelliter går det redan idag att få underrättelser i form av optiska sensorer, radarbilder och signaler som i sin tur ger bättre lägesbilder och beslutsunderlag. I takt med att samhället är allt mer beroende av fungerande satellituppkoppling ökar samtidigt sårbarheten vid konflikter som inte behöver utspela sig i det geografiska närområdet. En konflikt i rymden kan leda till att grundläggande och viktiga samhällsfunktioner påverkas genom att informations- och stödfunktioner som till exempel navigationssatelliter stryps. Navigationssatelliter ger inte bara data till gps:er för positionering, utan de är också bland annat kopplade till bank- och telekomsystem. Ett angrepp mot rymdbaserad infrastruktur kan störa ut viktiga funktioner eller användas för att övervaka dataflöden eller plantera in
falsk data. Rymdsystemen är dessutom helt beroende av fungerande stödinfrastruktur på marken som riskerar att drabbas vid konflikt.

Sveriges geografiska läge

Sverige har ett geostrategiskt bra läge nära en av jordens poler och i norra Sverige finns viktiga anläggningar för kommunikation med olika satellitsystem, men också för styrning och avläsning av satelliter. En markstation nära polerna möjliggör ned- och uppladdning av information och data flera gånger per dag till satelliter som är placerade i polära banor, och som därmed även täcker en stor del av jordens yta. Sveriges geografiska läge tillsammans med det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har därmed
betydelse för Sveriges säkerhet och för totalförsvaret.

Kina och Ryssland i rymden

Flera länder har höga ambitioner inom rymdområdet både för civil verksamhet, och för militär användning. Två av de länder som utgör det största underrättelsehotet mot Sverige och som Säkerhetspolisen vet har höga ambitioner för sin rymdverksamhet är Kina och
Ryssland. Kina har som ambition att vara ledande inom rymdområdet senast år 2049, och är redan idag en av de ledande rymdnationerna. Det kinesiska rymdprogrammet har en stark militär koppling och man uppmuntrar och stöder privata företag inom rymdverksamhet. Alla medborgare och organisationer är också skyldiga att samarbeta med kinesiska underrättelseorgan. Även Ryssland har omfattande kunskap och kompetens inom rymdverksamhet och precis som när det gäller Kina är deras intresse för svensk rymdteknik och den kunskap som finns i Sverige inom området stort.

Senast ändrad

 5 maj 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor