Säpo

Lagar och regler

Här hittar du de bestämmelser som styr Säkerhetspolisens verksamhet. Vi har delat upp dem i två kategorier:

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen är en del av polisväsendet. Det finns grundläggande bestämmelser om polisen. Det finns också mer specifika bestämmelser om Säkerhetspolisen. Bestämmelserna finns i:

Verksamheten

Det finns lagar, förordningar och föreskrifter som mer specifikt reglerar Säkerhetspolisens verksamhet och våra befogenheter.

Lagarna är:

Förordningarna är: