Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2019-01-15
  Avropare till ekonomienheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-6285 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Avbrytande av tillsättningsförarande

  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst.
  Läs mer
 • 2019-01-11
  Gruppchef till spaningsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-6732 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  IT-säkerhetsspecialist till enheten för säkerhetsskydd med placering i Stockholm, diarienummer 2018-1937 är tillsatt. Operatörer till ledningscentralen, spaningsenheten, med placering i Stockholm, diarienummer 2017-24641 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-01-08
  Översättare ryska till enheten Statliga aktörer med placering i Stockholm, diarienummer 2018-1957 är tillsatt. Handläggare från Migrationsverket till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Stockholm, diarienummer 2018-1962 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-01-08
  Handläggare till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-25130 är tillsatt.
  Läs mer