Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2019-07-12
  Underrättelsehandläggare till enheten för ideologiskt motiverade aktörer med placering i Stockholm, diarienummer 2018-15571 är tillsatt. It-forensiker till säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-17886 är tillsatt. Avdelningschef till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-23184 är tillsatt. Analytiker till säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2018-23219 är tillsatt. Analytiker till enheten för statliga aktörer med placering i Stockholm, diarienummer 2018-23220 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-07-12
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlysta tjänster
  Läs mer
 • 2019-07-12
  Gruppchef till säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-3682 är tillsatt
  Läs mer
 • 2019-07-12
  Projektledare till fastighets- och serviceenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-2842 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-07-12
  Upphandlare till ekonomienheten med placering i Stockholm, 2019-2629 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-07-08
  Enhetschef till personskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-2530 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-07-08
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlysta tjänster
  Läs mer
 • 2019-07-02
  Gruppchefer till personskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-21859 är tillsatt.

  Läs mer
 • 2019-07-02
  Gruppchef till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Malmö, diarienummer 2019-2556 är tillsatt.

  Läs mer
 • 2019-07-02
  Gruppchef tillika controller till enheten för personbaserad inhämtning, med placering i Linköping, diarienummer 2018-22990 är tillsatt.

  Läs mer