Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2019-11-12
  Software asset manager till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-5099 är tillsatt. Projektledare till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-4798 är tillsatt. IT-säkerhetsspecialist till teknikheten med placering i Stockholm, diarenummer 2019-7106 är tillsatt. Systemutvecklare till enheten för teknisk inhämtning med placering i Stockholm, diarienummer 2019-4114 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-11-12
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlysta tjänster
  Läs mer
 • 2019-11-08
  Operativa handläggare till säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-6348 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-11-06
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst.
  Läs mer