Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2019-03-25
  Avbrytande av tillsättningsförfarande.

  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst.
  Läs mer
 • 2019-03-25
  Handläggare med särskilt funktionsansvar med placering i Stockholm, diarienummer 2018-11437 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Handläggare till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2018-11412 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Sambandscontroller till enheten för mottagning och delgivning med placering i Stockholm, 2018-15652 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Avbrytande av tillsättningsförfarande

  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst

  Läs mer
 • 2019-03-18
  Källdrivare till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Stockholm, Uppsala eller Umeå, diarienummer 2018-11915 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Analytiker till enheten för taktisk säkerhetsanalys CSL med placering i Stockholm, diarienummer 2018-15577 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Enhetschef till enheten för taktisk säkerhetsanalys med placering i Stockholm, diarienummer 2018-17859 är tillsatt.

  Läs mer
 • 2019-03-08
  Upphandlare till ekonomienheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-6996 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-08
  Livvakter till personskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-9320 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-08
  Sektionschef till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Linköping, diarienummer 2018-11677 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Handläggare till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping, Örebro och Uppsala, diarienummer 2018-6428 är tillsatt.
  Läs mer