Säpo

Frågor och svar om registerkontroll

Här har vi samlat vanliga frågor om registerkontroll.

Frågorna är indelade i två kategorier:

Förändringar avseende redovisning av genomförda registerkontroller

Från och med vecka 24 börjar Säkerhetspolisen att redovisa genomförda registerkontroller via separat sändlista. En framställan om registerkontroll som inkommit till Säkerhetspolisen kommer således inte längre att returneras. På sändlistan finns utrymme för återrapportering till Säkerhetspolisen.

Obs! På grund av tekniskt fel har vissa SUA-kontroller på sändlistorna fått felaktiga organisationsnummer. Om ett sådant fel uppdagas är ni välkomna att maila till registerkontroll@sakerhetspolisen.se så kommer en ny korrigerad sändlista att skickas ut. ​