Säpo

Remissvar

Här hittar du de remissvar Säkerhetspolisen har lämnat till Regeringskansliet från 2012 och framåt.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012