Säpo

Vad är det du exporterar? Och till vem?

Säkerhetspolisen arbetar med icke-spridning, vilket är åtgärder för att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Vi har därför tagit fram en broschyr som i första hand riktar sig till företag och forskare som kan komma i kontakt med denna problematik.

Sverige attraktivt för sin höga teknologiska nivå

Sverige är attraktivt för länder som vill framställa massförstörelsevapen. Bland annat för att vi har en hög teknologisk nivå inom civil och militär industri. Från Sverige försöker länder skaffa produkter, men även kunskap. Det handlar alltså i första hand om produkter för tillverkning och utveckling av massförstörelsevapen, men även om forskning och kompetens.
 
Sverige har flera produkter som länder med misstänkta massförstörelsevapenprogram efterfrågar. Produkterna finns främst inom den högteknologiska och den tyngre industrin, till exempel metall- och verkstadsindustrin.
 

Nationellt och internationellt samarbete

Nationellt och internationellt samarbete är viktigt för att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Säkerhetspolisen deltar i detta arbete och har samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Nationellt samarbetar Säkerhetspolisen framför allt med Inspektionen för strategiska produkter, Tullverket, Försvarsmakten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Publicerad april 2010