Säpo

Säkerhetsskyddad upphandling - en vägledning

Informationsmaterial; publicerat maj 2009, uppdaterat i januari 2010

Vägledningen vänder sig i första hand till de myndigheter Säkerhetspolisen har ett tillsynsansvar för. Syftet är att den ska stödja den enskilda handläggaren i upphandlingsarbetet.

Den är en omarbetning av publikationen Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (H SÄK SUA), utarbetad i samverkan mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och utgiven 2000 av Försvarsmakten.

Grunden till denna vägledning har utarbetats genom ett nära och omfattande samarbete med Försvarsmakten. Förhoppningen är att vägledningen ska tydliggöra och förenkla processen för dem som arbetar med säkerhetsskyddad upphandling i den civila sektorn.