Säpo

Förstudierapport - Översyn av säkerhetsskyddslagen

Regeringen gav den 17 juni 2009 Säkerhetspolisen i uppdrag att göra en förstudie över säkerhetsskyddslagen.

Förstudien innehåller bland annat de frågeställningar som vi bedömer bör behandlas i en allmän översyn av lagen och det behov av säkerhetsskydd som kan finnas i olika slags verksamheter. Resultatet av förstudien redovisas i denna rapport.