Säpo

Personlig säkerhet

Informationsmaterial, publicerat i februari 2009

Handboken om personlig säkerhet har tagits fram i samverkan med 14 myndigheter, företag och organisationer. I Personlig säkerhet kombineras information med konkreta råd om hur hotfulla situationer kan förebyggas liksom hur en person kan förbereda sig inför eller agera i en hotfull situation. Råden riktar sig främst till personer som kan komma att utsättas för hot i sin yrkesutövning.

Förebyggande åtgärder beskrivs i handboken, till exempel vad en riskanalys är och hur en person kan försöka förutse händelser. Där lämnas också exempel på säkerhetsåtgärder som kan vidtas i bostaden, på arbetsplatsen och vid resor. Hur olika typer av hot och angrepp kan hanteras presenteras också. Hot kan till exempel framföras via brev, samtal och internet. Hur misstänka försändelser kan hanteras samt möjliga sätt att agera vid stalkning tas också upp. Åtgärder och hjälpmedel för personer som utsätts för hot och angrepp är ytterligare ett område som behandlas. Där beskrivs olika typer av skyddsåtgärder som besöksförbud, skyddade personuppgifter och byte av bostad. Sist i Personlig säkerhet finns dessutom ett antal checklistor som kan användas för att få stöd och vägledning i olika situationer.