Säpo

Våldsam politisk extremism

På uppdrag av regeringen har Brottsförebyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen sammanställt en rapport om våldsam politisk extremism och antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. Syftet är att ta fram kunskap och underlag till grund för att utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka våldsam extremism.

I rapporten "Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten" 2009:15 beskrivs de politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott som ett legitimt redskap i sin kamp.
 
Vit makt-miljön saknar idag både en direkt avsikt och förmåga att förändra statsskicket. Det gäller också för den autonoma miljön, men där är måltavlan snarare det demokratiska samhällets grundläggande funktioner. Större delen av de båda gruppernas verksamhet är inte brottslig, men en minoritet av personerna inom miljöerna är istället mycket brottsaktiv.