Säpo

Säkerhetspolisens årsbok 2012

I Säkerhetspolisen 2012 tar vi upp händelser och fallstudier som varit specifika för året, till exempel hur Säkerhetspolisen med oro ser på det ökande resandet från Sverige till konflikthärdar i länder som Syrien, hur otillåten underrättelseverksamhet av andra länder ständigt är aktuellt och hur cyberhot och nätattacker kan innebära fara för rikets säkerhet.

Årsboken innehåller också avsnitt om samtliga våra verksamhetsområden och ett antal fördjupningsavsnitt. Exempel är hur Säkerhetspolisen arbetar med säkerhetsskydd, vad otillåten påverkan är, hur våra sambandsmän arbetar och hur en spanares arbetsvardag ser ut.  Läs även om Almedalen och personskyddsinsatsen där och om de övningar som våra livvakter ständigt genomför.

Länk till Årsbok 2012PDF (pdf, 1.7 MB)