Säpo

Säkerhetspolisen 2011

I Säkerhetspolisen 2011 tar vi upp några händelser och fallstudier som varit specifika för året, till exempel en politisk manifestation i Malmö och arbetet med utredningarna av terrordådet på Bryggargatan och det avvärjda planerade dådet mot danska Jyllandsposten. Dessa är presenterade och redogjorda för i en särskild del i boken.

Årsboken innehåller också ett antal fördjupningsavsnitt. Exempel är hur Säkerhetspolisen arbetar med fysiskt säkerhetsskydd, hur händelserna i Norge påverkar även vårt arbete samt hur kontraterror förändrats under det decennium som gått sedan september 2001.  

Läs också om Säkerhetspolisens ljudforensiker och hur IT är med i alla brottsutredningar numera. Två medarbetare berättar närmare om sitt arbete.

Länk till Årsbok 2011PDF (pdf, 5.1 MB)