Säpo

Säkerhetspolisens årsbok 2007

I publikationen presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under 2007.
Information om vårt uppdrag, organisationen och verksamhetsområden varvas med statistik och information om aktuella händelser.


Läs om bland annat:

  • Ny granskare av Säkerhetspolisen: Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
  • Användning av tvångsmedel: hemlig rumsavlyssning tillåten från 2008
  • Förstärkta insatser mot samhällshotande brottslighet
  • Från Polisbyrån till Säkerhetspolisen
  • Samverkansrådet mot terrorism
  • Utlämnades till Tyskland för misstankar om terroristbrott
  • Främmande makter kartlägger oppositionella i Sverige
  • Bristande IT-och informationssäkerhet hos myndigeter och företag
  • Svenskar greps i Tyskland och Danmark
  • Enskilda hotutövare ofredar skyddspersoner

Till årsbok 2007PDF (pdf, 3.6 MB)