Säpo

Säkerhetspolisens årsbok 2006

I publikationen presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under 2006. Information om vårt uppdrag, organisationen och verksamhetsområdena varvas med statistik och information om aktuella händelser.

Läs om bland annat:

  • Terrorhotet i Europa och Sverige
  • Politik, teknologi och forskning – mål för utländska spioner
  • Återkommande konfrontationer mellan politiskt extrema grupper
  • Sverige kan utnyttjas för att skaffa produkter till massförstörelsvapen
  • Fortsatt utveckling och regeringssatsning 2007
  • Misstänkt spioneri mot svenskt universitet
  • Brister i myndigheters säkerhetsskydd
  • Säkerhetspolisen deltar i arbetet med att säkra EU:s information
  • Säkerhetspolisen satsar på kompetensutveckling

Till årsbok 2006PDF (pdf, 4.1 MB)