Säpo

Säkerhetspolisens årsbok 2005

I publikationen presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under 2005. Information om vårt uppdrag, organisationen och verksamhetsområdena varvas med statistik och information om aktuella händelser.

Läs om bland annat:

  • Nya terroristnätverk är svåra att upptäcka
  • Kunskap och material från Sverige kan användas för massförstörelsevapen
  • Fängelsedomar för finansiering av terrorism
  • Säkert internationellt toppmöte i Åre
  • Tre års fängelse för företagsspioneri
  • Säkerhetsskyddschefer lär sig skydda arbetsplatsen
  • Fler livvakter ska skydda statsledningen
  • Svenska myndigheter i samarbete mot terrorism
  • Terroristattackerna i London – Information från Sverige till stöd i utredningen

Till årsbok 2005PDF (pdf, 2.8 MB)