Säpo

Utlämnade till Tyskland för misstankar om terroristbrott

I mars 2007 grep Säkerhetspolisen två personer som var efterlysta av utländska myndigheter på grund av misstankar om terroristbrott. De båda männen spårades till en lägenhet i Märsta och kunde gripas med några dagars mellanrum. Säkerhetspolisen har via rättslig hjälp bistått tyska myndigheter med utredningarna mot dem.

En av de misstänkta var en 25-årig marockansk medborgare som var efterlyst av marockanska myndigheter. Indikationer fanns på att han vistades i Sverige och han spårades upp för att utvisas, då han saknade rätt att vistas i landet. Tyska myndigheter utfärdade senare en europeisk arresteringsorder mot honom och han utlämnades till tyska myndigheter på grund av misstankar om terroristbrott.

Europeisk arresteringsorder

Säkerhetspolisen grep även en 33-årig jordansk medborgare, mot vilken tyska myndigheter hade utfärdat en europeisk arresteringsorder på grund av misstankar om terroristbrott. 33-åringen hade vistats i Sverige i över ett år och hade uppehållstillstånd. Han utlämnades till Tyskland i början av april.

De två utlämnade männen anklagas av tyska myndigheter för samröre med Redouane E. H., en 38-årig tysk medborgare av marockanskt ursprung som greps i Tyskland sommaren 2006 på grund av misstankar om terroristbrott. Redouane E. H. dömdes i januari 2008 i Tyskland till fängelse i 5 år och 9 månader för att ha stöttat al-Qaida och för att ha grundat en terroristorganisation. Enligt domstolen har han via internet grundat en terroristgrupp med syftet att bedriva "heligt krig" i Sudan. Han har även dömts för att ha skickat pengar till al-Qaida och slussat jihadister till Irak.

33-åringen dömdes till två års fängelse och utvisning till Jordanien. Rättegången mot 25-åringen ska enligt medieuppgifter starta i mars 2008.

Pengatransaktioner och finansieringsfrågor

Den i Sverige gripne 25-åringen anklagas av tyska myndigheter för att ha stöttat Redouane E. H. i rekryteringen och slussningen av islamistiska jihadister till Irak. 25-åringen bedöms ha varit Redouane E.H:s kontaktperson i Marocko. Då Redouane E. H. ville resa till Sudan ska han ha utnämnt den gripne marockanske medborgaren till sin efterträdare i det fortsatta samarbetet med en syrisk al-Qaida-grupp. Den gripne mannen misstänks även ha stöttat Redouane E. H:s Sudangrupp finansiellt.

Den gripne och utlämnade jordanske medborgaren anklagas av tyska myndigheter för att tillsammans med Redouane E. H. och ytterligare tre personer ha grundat Sudangruppen. Hans roll i gruppen var enligt de tyska myndigheterna att sköta om pengatransaktioner och finansieringsfrågor.