Säpo

Terrormisstänkta greps vid Röda sten

En kväll i september grep Nationella insatsstyrkan misstänkta personer vid Centralstationen i Göteborg. Senare samma kväll utrymde Göteborgspolisen konsthallen Röda sten, eftersom det inte kunde uteslutas att ett föremål som bedömdes vara en bomb, fanns i lokalen.

Det var på lördagskvällen den 10 september som fyra män greps i samband med öppnandet av en utställning i konsthallen Röda Sten. En av dem frigavs senare i samband med häktningsförhandlingen. Till en början var de misstänkta för förberedelse till terrorbrott. Åklagaren ändrade snart misstankarna till att de planerade att mörda konstnären Lars Vilks, som hade bloggat om att han skulle närvara vid evenemanget.

Underrättelse- och spaningsarbete ledde fram till gripande

Underrättelsearbete och spaning som Säkerhetspolisen bedrivit under hösten uppenbarade ett särskilt intresse hos de aktuella personerna för den kommande utställningen och för Lars Vilks. Intresset för Röda sten och ett konspirativt beteende gjorde att spaningen intensifierades. Referenser till ideologiskt material, bland annat uppmaningar till mord på personer som kränkt profeten Muhammed, och omnämnanden av Vilks ledde fram till gripandet eftersom man misstänkte att ett terrordåd skulle ske. Säkerhetspolisen måste alltid ingripa om det finns fara för liv och hälsa, vilket det i det här fallet fanns indicier om.

Nekade till anklagelser

Dagarna efter gjordes husrannsakningar på flera adresser. Dokument och datorer togs i beslag och avslöjade stora mängder extremistiskt material. Dokument visade att de misstänkta kartlagt Vilks offentliga framträdanden och säkerhetsarrangemang via hans blogg. Tre av de misstänkta häktades och förhördes. Samtliga nekade till alla anklagelser.

Männen stod åtalade för förberedelse till mord och rättegången hölls i Göteborgs tingsrätt i december 2011. De misstänkta frigavs i avvaktan på tingsrättens dom i januari 2012. Domstolen friade då de åtalade men noterade att "sammantaget talar omständigheterna starkt för att de tilltalade ville sammanträffa med Lars Vilks och att de ville göra detta av något skäl som ligger i linje med det som åklagaren har angett".

Åklagaren i målet överklagade domen. I slutet av september 2012 friades männen av Hovrätten i västra Sverige.