Säpo

Terroristattackerna i London: Information från Sverige till stöd i utredningen

Den 7 och den 21 juli 2005 drabbades London av terroristattacker. Säkerhetspolisen följde händelseförloppet i London och omvärlden noga för att kunna bedöma om hotet mot Sverige påverkades. Vi hade också täta kontakter med brittiska säkerhetsmyndigheter för att bistå dem i utredningen.

Terroristattackerna, som drabbade människor i Londons tunnelbane- och busstrafik, påverkade en rad länder runt om i världen. Kampen mot terrorismen är global och inom EU finns ett formaliserat samarbete för terrorismbekämpning. Redan ett par dagar efter den första attacken träffades EU:s justitieministrar och diskuterade det inträffade på ett extrainsatt möte.

Internationellt informationsutbyte

En viktig del av det internationella samarbetet är informationsutbyte. Efter de båda attackerna i juli hade Säkerhetspolisen dagliga kontakter med brittiska företrädare. Vi stödde också, och stödjer fortlöpande, britterna med upplysningar som de behöver i sitt utredningsarbete.

Händelseförloppet följdes

I och med att terrorismen är global påverkade terroristattackerna i London vårt arbete med att skydda rikets säkerhet. Händelseförloppet följdes kontinuerligt och vår bedömning av hotet mot Sverige uppdaterades fortlöpande. Säkerhetspolisens bedömning var att attackerna inte medförde någon ökad risk för terroristattentat i Sverige.