Säpo

Svenskar bidrar till terrorism i Somalia

Under 2009 har ett tiotal svenskar tränat tillsammans med den väpnade islamistiska organisationen al-Shabaab i Somalia. Svenskarna bedöms ha fått både ideologisk utbildning och militär träning. De har varierande bakgrund men är genomgående unga, och har i de flesta fall rest till Somalia utan att deras anhöriga vet om det.

De unga svenskarna har inspirerats av al-Shabaabs våldsglorifierande retorik och beskrivningar av konflikten i Somalia som en del i al-Qaidas globala kamp. Säkerhetspolisen bedömer att svenskar som tidigare har utbildats av al-Shabaab har fungerat som inspiratörer för andra. De kan också ha betydelse för olika former av stödverksamhet i Sverige till förmån för organisationen.

Antalet frivilliga som reser till Somalia från andra länder och där ansluter sig till al-Shabaab har ökat under de senaste två åren. I Sverige har Säkerhetspolisen kunnat se ett fortsatt intresse, hos ett begränsat antal personer, för att åka till Somalia för att där delta i träning kopplad till terrorism eller olagliga våldshandlingar. Det kan ses som en följd av att rörelsen har stärkt sin förmåga att utbilda utlänningar och sprida propaganda som riktar sig till personer utanför Somalia.

Hot mot Afrikas horn och Sverige

Förutom att den här typen av resor skapar tragedier för många familjer i Sverige — genom att unga människor kan försvinna och i värsta fall dödas — utgör de ett allvarligt säkerhetshot mot regionen kring Afrikas horn. Säkerhetspolisen har ett ansvar att förhindra att Sverige utnyttjas för att rekrytera personer till terrorism, oavsett var terroristhandlingarna äger rum.

Att svenskar får erfarenhet av och utbildning i att utföra attentat riktade mot civila kan också utgöra ett hot mot Sverige. Dessa svenskar kan bli ett tänkbart hot om deras avsikter förändras till att begå våldshandlingar i Sverige. Framförallt handlar det om att de kan medverka till ett ökat hot i Sverige genom att inspirera till våldsbejakande islamistisk extremism eller att på annat sätt bidra till verksamhet som stödjer terrorism.