Säpo

Fängelsedomar för finansiering av terrorism

Den 12 maj 2005 dömdes två män till sex respektive sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Domarna överklagades till Svea hovrätt som sänkte straffen till fyra och ett halvt respektive fem års fängelse. De båda männen är de första som dömts för terroristbrott i Sverige enligt den nya terroristlagstiftningen.

Genom sitt internationella samarbete fick Säkerhetspolisen 2002 information om att det fanns personer i Sverige som var aktiva i terroristorganisationerna Ansar al-Islam och Ansar al-Sunna. Organisationerna är kända för att använda attentat och kidnappningar i syfte att motarbeta kurdiska intressen och de allierade styrkorna i Irak. Säkerhetspolisen inledde ett arbete med att försöka identifiera vilka personer som kunde vara aktuella.

Insatserna ledde till att de misstänkta personerna identifierades och till att en förundersökning kunde inledas. Genom hemlig teleavlyssning, spaning och samarbete med utländska säkerhets- och underrättelsetjänster fick Säkerhetspolisen in en mängd information som vi kunde bearbeta och analysera. Bevis för att de misstänkta ägnade sig åt finansiellt stöd för terrorism framkom. Det var angeläget att avbryta deras verksamhet, och den 19 april 2004 greps fyra misstänkta.
 
En husrannsakan genomfördes och bland annat datorer och kontanter togs i beslag. Av materialet i datorerna konstaterades att de misstänkta hade kontakter med personer kopplade till Ansar al-Islams och Ansar al-Sunnas organisation i Irak. Dessa kontakter gav, tillsammans med vittnesförhör, andra beslag och information från inspelade telefonsamtal, åklagaren tillräcklig bevisning för att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten avseende förberedelse till terroristbrott mot två av de fyra misstänkta. Dessa dömdes senare till sex respektive sju års fängelse och utvisning ur landet.
 
Domarna överklagades till Svea hovrätt som den 3 oktober 2005 sänkte straffen till fyra och ett halvt respektive fem års fängelse. Båda ska utvisas på livstid efter avtjänat straff.