Säpo

Attentat mot irakisk vallokal i Stockholm

En lokal som användes i samband med det irakiska parlamentsvalet utsattes för en attack i december 2005. Tre gärningsmän med politiska motiv valde att angripa lokalen med molotovcocktails. Två av männen planerade också ett attentat mot en frikyrka i Uppsala.

Klockan 00.25 den 15 december 2005 kastade en gärningsman en så kallad molotovcocktail mot en lokal i Kista i Stockholm. Vid tidpunkten för attentatet användes lokalen som vallokal för exilirakier i samband med det irakiska parlamentsvalet. När glasflaskan som innehöll bensin kastades mot lokalen krossades den yttre glasrutan men neddragna persienner stoppade flaskan som fastnade mellan två rutor. Eldspridningen förhindrades då bensinen inte hade något material att fästa i. Två väktare som befann sig inne i byggnaden hörde glaset krossas varpå de rusade ut och förhindrade därmed att fler av de flaskor som stod på marken kastades. Gärningsmännen flydde springande från platsen. Ingen person kom till skada.
 
Senare samma dag tog svenska dagstidningar och en tv-station emot en skriftlig kommuniké undertecknad av Tanzim Qaeda´t Al jihad al Soed som tog på sig ansvaret för attacken. Kommunikén skickades med brev som hade poststämplats i Sundsvall dagen innan samt via e-post.

Politiskt motiv bakom attentaten

Säkerhetspolisen konstaterade tidigt i utredningen att tre personer var intressanta. Den tekniska undersökningen gav stöd för detta. Den 30 januari 2006 beslutade åklagaren att anhålla två av dessa på sannolika skäl misstänkta för försök till terroristbrott. Den tredje personen anhölls på sannolika skäl misstänkt för förberedelse alternativt stämpling till terroristbrott.
 
I utredningen kunde Säkerhetspolisen även styrka att två av gärningsmännen hade planerat att genomföra en attack mot församlingen Livets Ord i Uppsala. Motivet misstänks vara församlingens positiva inställning till Israel.

De tre gärningsmännen bedöms ha agerat utifrån en politisk inställning snarare än en religiös övertygelse. De möttes på olika internetforum och höll kontakt via diverse chattrum. De två som låg bakom attacken mot vallokalen hade inte träffat varandra personligen före gärningen.

Terroristbrott ändrades till mordbrand i hovrätten

I tingsrätten dömdes en av gärningsmännen för försök till terroristbrott och stämpling till terroristbrott. En annan dömdes för medverkan till försök till terroristbrott och stämpling till terroristbrott. Den tredje dömdes för stämpling till terroristbrott. Domarna överklagades till Svea hovrätt som ändrade dessa till försök respektive stämpling till mordbrand, där två av gärningsmännen dömdes utifrån den nya rubriceringen medan den tredje friades helt.