Säpo

Misstänkt spioneri mot svenskt universitet

En rysk gästforskare blev av med sitt uppehållstillstånd och en rysk underrättelseofficer med täckbefattning som diplomat blev förklarad som icke önskvärd i landet efter misstänkt spioneri mot Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). På uppdrag av den ryske underrättelseofficeren tog den ryske gästforskaren reda på information om universitetets forskning och om sina kollegors personliga förhållanden. Uppgifterna överlämnades sedan till underrättelseofficeren vid en rad hemliga möten.

15 februari 2006 grep Säkerhetspolisen en rysk man som var gästforskare vid SLU. Gästforskaren var misstänkt för spioneri alternativt grovt företagsspioneri och olovlig underrättelseverksamhet. Gripandet skedde i centrala Uppsala vid ett möte mellan gästforskaren och en rysk underrättelseofficer. Underrättelseofficeren arbetade som diplomat vid ryska ambassaden i Stockholm. Säkerhetspolisen hade sedan tidigare identifierat denne som underrättelseofficer vid den ryska civila underrättelsetjänsten SVR, tidigare KGB.
 

Forsknings- och personuppgifter utlämnade

I samband med gripandet genomfördes en husrannsakan mot den ryske gästforskaren. Vid denna påträffades skrivna direktiv från den ryske underrättelseofficeren. Direktiven beskrev vilka uppgifter gästforskaren skulle hämta in. Det handlade om information om den forskning som bedrevs vid den institution där gästforskaren arbetade samt information kring namngivna svenska företag inom bioteknikområdet. Den ryske underrättelseofficeren var dessutom intresserad av uppgifter om gästforskarens kollegor. Frågorna om forskarkollegorna var mycket detaljerade och handlade bland annat om civilstånd, alkoholvanor, intresse för kvinnor, fritidsintressen, längd samt hår- och ögonfärg. Syftet med att samla in dessa uppgifter var troligen att skaffa underlag för att eventuellt kunna värva någon av dessa personer i framtiden.
 
I förundersökningen framkom bevis för att gästforskaren hade hämtat in och dokumenterat de efterfrågade uppgifterna och därefter överlämnat informationen till underrättelseofficeren. På så sätt kom en ansenlig mängd information om SLU:s forskning och uppgifter om forskarkollegornas personliga förhållanden att vidareförmedlas till en utomstående. Överlämnandet skedde vid ett antal hemliga möten. Vid dessa möten tog gästforskaren emot både pengar och andra gåvor från den ryske underrättelseofficeren.
 

Spioneri gick inte att bevisa

Förundersökningen lades ner den 7 april 2006 eftersom de myndigheter som granskade de utlämnade uppgifterna inte ansåg att röjandet av dessa innebar någon skada för totalförsvaret eller för Sveriges säkerhet. Åklagaren kunde därför inte bevisa att ett spioneribrott hade begåtts. Den röjda informationen ansågs inte heller vara företagshemlig. Insamlande av känsliga personuppgifter är endast straffbart om gärningen uppnått en viss omfattning. Säkerhetspolisen kunde avbryta gästforskarens utlämnande av uppgifter om sina kollegor i tid. Den juridiska gränsen för brottslig verksamhet passerades därför inte i detta avseende.
 
Den ryske gästforskaren släpptes ur häktet samma dag som förundersökningen lades ner. Han blev dock av med sitt uppehållstillstånd i Sverige. I början av april 2006 förklarade regeringen den ryske underrättelseofficeren persona non grata (PNG), det vill säga icke önskvärd i landet. Det innebar att han fick sluta sin tjänst på den ryska ambassaden och åka hem till Ryssland. Han har heller inte rätt att återvända till Sverige.