Säpo

Ambassadråd avslöjades — spionerade på flyktingar

2008 utvisades en underrättelseofficer från Sverige. Mannen arbetade vid sitt lands ambassad i Stockholm, men i stället för att utföra sitt diplomatiska uppdrag som ambassadråd ägnade han sig åt att kartlägga människor som flytt till Sverige från det land som mannen kommer ifrån. Kartläggningen omfattade även hot och kränkningar. Hans verksamhet stred mot de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna och Säkerhetspolisen avslöjade detta. Mannen förklarades persona non grata* och lämnade Sverige kort därefter.

Mannen började som ambassadråd på sitt lands ambassad 2006. Ett år senare fattade Säkerhetspolisen misstankar om att han bedrev olovlig underrättelseverksamhet. En förundersökning inleddes under hösten 2007 och nio månader senare kunde vi bevisa att ambassadrådet i själva verket var underrättelseofficer
skickad till Sverige av sitt lands underrättelsetjänst.

Fakta: Persona non grata

Persona non grata är latin och betyder icke önskvärd person.

Detta är det verktyg ett land har för att vid behov kunna avvisa en diplomat. Diplomater har immunitet och kan inte åtalas eller straffas i det mottagande landet. Däremot kan det mottagande landet förklara diplomaten för persona non grata, vilket innebär att det land som sänt honom eller henne uppmanas att återkalla den personen.

Infiltrerade oppositionsgrupper

Underrättelseofficeren hade under sin tid i Sverige med falska medel hämtat in uppgifter om enskilda individer som kommer från samma land som han själv. Mannen hade försökt, och i vissa fall lyckats, infiltrera oppositionsgrupper genom att värva personer som hade god insyn i dessa. Personerna som värvades var främst exilpersoner från underrättelseofficerens land vilka befann sig i en utsatt position i det svenska samhället, några av dem befann sig i Sverige illegalt, andra i en asylprövningsprocess.

I värvningen av dessa personer (agenter) varvade underrättelseofficeren löften om hjälp i deras asylprocess med hot om tortyr och fängelse för dem och deras familjemedlemmar om de inte försåg honom med uppgifter.

Flera brott avslöjades

Säkerhetspolisen har hållit samtal med ett stort antal av de personer som underrättelseofficeren hade kontakt med. Detta för att vi skulle kunna avslöja fler brott och samtidigt avbryta och förhindra fortsatt olovlig underrättelseverksamhet.

Under utredningen identifierade Säkerhetspolisen flera av den utvisade underrättelseofficerens agenter och flera av dem har nu avvisats efter beslut av Migrationsverket. Detta har ytterligare minskat flyktingspionagets omfattning.