Säpo

Spionärenden 2007 - en sammanställning från öppna källor


Rapport, publicerad i mars 2008

Till rapportenPDF (pdf, 798.8 kB) (pdf, 800 kB)

I denna rapport ges en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri från januari till december 2007. Händelser finns med i den utsträckning de påträffats i öppna källor. Säkerhetspolisen har inte gjort någon bedömning av om varje enskilt fall i sammanställningen i rättslig mening kan klassas som spioneri.

Rapporten är geografiskt uppdelad utifrån det land där underrättelseverksamheten utfördes. Händelser som berör företags- eller ekonomiskt spionage har i största mån uteslutits då dessa återfinns i Säkerhetspolisens rapporter och nyhetsbrev om företagsspionage.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28