Säpo

Säkerhetspolisen 2007

Informationsmaterial, publicerad i april 2008

I publikationen presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under 2007. Beskrivningar av aktuella händelser varvas med statistik och information om vårt uppdrag, organisationen och verksamhetsområdena. Det finns också ett avsnitt om Säkerhetspolisens historia.

Rubriker ur innehållet:

  • "Vi utför uppdraget tillsammans" - intervju med generaldirektör Anders Danielsson
  • Företag informerades om export till Iran
  • Starka reaktioner på teckning av Mohammed som rondellhund
  • Utlämnade till Tyskland för misstankar om terroristbrott
  • Bristande IT- och informationssäkerhet hos myndigheter och företag
  • Svenskar greps i Tyskland och Danmark
  • Grövre våld bland högerextremister
  • Enskilda hotutövare ofredar skyddspersoner