Säpo

Spionärenden 2006 - en sammanställning från öppna källor

Rapport, publicerad i februari 2007

Till rapportenPDF (pdf, 335.9 kB) (pdf, 340 kB)

I denna rapport ges en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri från januari till november2006. Händelser finns med i den utsträckning de påträffats i öppna källor. Säkerhetspolisen har inte gjort någon bedömning av huruvida varje enskilt fall i sammanställningen i rättslig mening kan klassas som spioneri.

Rapporten är geografiskt uppdelad utifrån det land där underrättelseverksamheten utfördes. Händelser som berör företags- eller ekonomiskt spionage har i största mån uteslutits då dessa återfinns i Säkerhetspolisens rapporter och nyhetsbrev om företagsspionage.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28