Säpo

Säkerhetspolisen 2006

Informationsmaterial, publicerad i mars 2006

Till publikationenPDF (pdf, 4.1 MB) (pdf, 4 MB)

Publikationen finns även i en engelsk version "Swedish Security Service 2006PDF (pdf, 4.2 MB)".

I publikationen presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under 2006. Fallstudier över aktuella händelser varvas med beskrivningar av organisationen, verksamhetsområdena, reformarbetet och hoten mot Sverige.

Under åren 1994-2003 presenterade Säkerhetspolisen årligen sin verksamhet i en verksamhetsberättelse. Från och med 2005 ersätter denna nya typ av publikation verksamhetsberättelserna. De händelser som inträffade under 2004 presenteras i denna skrift. Det finns därmed ingen verksamhetsberättelse för detta år.

Aktuella händelser under året

Publikationen innehåller 14 fallstudier som lyfter fram aktuella händelser från samtliga av Säkerhetspolisens verksamhetsområden. I "Säkerhetspolisen 2006" kan du bland annat läsa om:

  • Misstänkt spioneri mot svenskt universitet
  • Svensk medborgare åtalad för terroristbrott i Bosnien-Hercegovina
  • Osynliga partiet - en protest mot valrörelsen
  • Regeringskansliets webbplats slogs ut
  • Skärpt exportkontroll för produkter som kan användas i massförstörelsevapen
  • Valrörelsen och valresultatet innebar stora utmaningar för Säkerhetspolisen
  • Terrorismbekämpningen är en gemensam fråga i Sverige och Norden

Publikationen finns i tryckt version och går att beställa kostnadsfritt från Säkerhetspolisen. Du beställer en publikation genom att skicka ett e-brev till info@sakerhetspolisen.se. Glöm inte att ange vilken publikation du vill beställa samt vilken adress denna ska skickas till.

Uppdaterad: 2010-07-28