Säpo

Företagsspionage

Rapport 2005:3, publicerad i juni 2005

Till rapportenPDF (pdf, 126.3 kB) (pdf, 130 kB)

I denna rapport presenteras ett urval av artiklar med anknytning till företagsspionage publicerade i svensk och internationell press under vintern och våren 2004. Sammanställningen har gjorts i syfte att medvetandegöra svenska företag och allmänheten på att såväl konkurrerande företag som statliga aktörer bedriver spionage mot svenska företag. Detta görs med målsättningen att få konkurrensfördelar eller reducera egna forsknings- och utvecklingskostnader. Säkerhetspolisen ansvarar för att utreda spionage mot svenska företag om främmande makt ligger bakom.

Det har förekommit flera fall av misstänkt företagsspionage eller stöld av företagshemligheter både i Sverige och utomlands. Svenska företag utsätts för företagsspionage av både utländska och inhemska konkurrenter i syfte att vinna tekniska och ekonomiska fördelar. Det förekommer också att informationsinhämtning understöds av utländska underrättelsetjänster. Mörkertalet gällande företagsspionage är dock stort och flertalet företag väljer att inte offentliggöra att de blivit utsatta av risk för negativ publicitet.

Bristande IT-säkerhet kopplat till informationsförlust är fortsatt ett av de mest omskrivna problemen och antalet dataintrång utifrån bedöms öka. Samtidigt utgör personal och före detta anställda som gått över till en konkurrent eller startat upp en liknande verksamhet och tagit med sig kritisk information ett allt större hot mot verksamheten.
 
Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28