Säpo

Rapport 2005:4, publicerad i november 2005

Till rapportenPDF (pdf, 547.3 kB) (pdf, 550 kB)

I rapporten presenteras statistik från 2004 över polisanmälda brott med koppling till främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi, vit makt, den autonoma miljön och djurrättsaktivism.

Säkerhetspolisen publicerade under persioden 1997-2004 årlig statistik över brott med koppling till rikets inre säkerhet. Från och med 2006 har Brottsförebyggande rådet (Brå)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster regeringens uppdrag att ta fram statistik om hatbrott och Säkerhetspolisen publicerar inte längre denna typ av rapport. Flera av våra tidigare rapporter finns dock tillgängliga via vår webbplats.

Viss ökning av brott kopplade till vit makt-miljön

Antalet anmälningar med koppling till vit makt-miljön ökade något under 2004. Över hälften av anmälningarna handlade om spridning av propaganda. Våldsbrott kopplade till miljön handlade till största delen om misshandel av personer ur den autonoma miljön, ofta i samband med konfrontationer mellan de båda miljöerna.

Våldsbrott med koppling till den autonoma miljön på fortsatt hög nivå

Antalet anmälningar med koppling till den autonoma miljön minskade betydligt under året. Minskningen beror till stor del på en nedgång i antalet större demonstrationer, motdemonstrationer och gatufester. Våldsbrotten låg dock kvar på en hög nivå. Det handlade främst om anmälningar i samband med konfrontationer med vit makt-miljön eller misshandel av personer som uppfattats vara nazister eller vit makt-anhängare.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2012-02-21