Säpo

SÄPO - verksamhetsåret 2003

Informationsmaterial, publicerad i mars 2004

Till publikationenPDF (pdf, 2.6 MB) (pdf, 2 MB)

Skriften finns även i en engelsk version "SÄPO - annual report 2003PDF (pdf, 2.4 MB)" .

I skriften presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under det gångna året. Den utveckling i omvärlden som berör vår verksamhet beskrivs också.

Säkerhetspolisen har årligen gett ut verksamhetsberättelser sedan 1994. Skriften från 2003 är dock den sista. Från och med 2005 redovisas det gångna årets verksamhet i en ny typ av publikation, där den första i serien har namnet Säkerhetspolisen 2005.

Mordet på utrikesministern hot mot demokratin

Mordet på utrikesminister Anna Lindh var den stora händelsen under 2003. Mordet var ett allvarligt angrepp på de demokratiska värdena i vårt samhälle. De värden som bland annat Säkerhetspolisen värnar om.

Det inträffade har medfört att kraven på Säkerhetspolisens verksamhet har ökat. Kvalificerade hotbildsanalyser och utökat behov av skydd är något som efterfrågas. En personskyddsutredning som leds av förre justitiekanslern Hans Regner har också tillsatts. Utredningen ska se över Säkerhetspolisens arbetsmetoder.

Terrorismbekämpning kräver internationellt samarbete

Terrorismbekämpningen var i fokus även under det gångna året. Internationellt samarbete är viktigt och det är nödvändigt att Säkerhetspolisen i det globala samarbetet.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28