Säpo

Företagsspionage

Rapport 2004:2, publicerad i augusti 2004

Till rapportenPDF (pdf, 81.5 kB) (pdf, 81 kB)

I denna rapport ges en sammanställning av de fall av företagsspionage som har uppmärksammats i medierna under våren 2004. Sammanställningen har gjorts i syfte att medvetandegöra svenska företag och allmänheten på att såväl konkurrerande företag som statliga aktörer bedriver spionage mot svenska företag. Detta görs med målsättningen att få konkurrensfördelar eller reducera egna forsknings- och utvecklingskostnader. Säkerhetspolisen ansvarar för att utreda spionage mot svenska företag om främmande makt ligger bakom.

Det har förekommit relativt få fall av företagsspionage i medierna. Det är dock inte att betrakta som ett mått på den faktiska förekomsten av spionage eller informationsförluster hos företag. Företagsspionage uppfattas ofta som ett yttre hot medan stora delar av den informationsförlust som sker möjliggörs genom bristande intern säkerhet, brister som företag inte alltid vill dela med sig av. Flera av de händelser som uppmärksammas i denna rapport påvisar att anställda eller före detta anställda utgör en av de främsta säkerhetsriskerna för företag. I flera fall hamnar dock inte företeelser som säkerhet och spionage på företagens agenda förrän det blivit uppmärksammat och omdebatterat i medierna.

Ur ett internationellt perspektiv fortsätter asiatiska länder, företrädesvis Kina, att förekomma i medierna. Det bedrivs inte nödvändigtvis mer spionage i denna region jämfört med övriga länder. Uppmärksamheten i medierna beror snarare på den industriella utvecklingen i området. Den asiatiska marknaden växer och fler företag förlägger sin verksamhet där samtidigt som asiatiska företag och gästforskare verkar utomlands. Det gör det både nödvändigt och högst intressant för både myndigheter och näringsliv att följa utvecklingen inom det affärsrättsliga området i denna region.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28