Säpo

Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2003

Rapport, publicerad i juni 2004

Till rapportenPDF (pdf, 148.2 kB) (pdf, 150 kB)

I rapporten presenteras statistik från 2003 över polisanmälda brott med koppling till främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi, vit makt, den autonoma miljön och djurrättsaktivism.

Säkerhetspolisen publicerade under persioden 1997-2004 årlig statistik över brott med koppling till rikets inre säkerhet. Från och med 2006 har Brottsförebyggande rådet (Brå)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster regeringens uppdrag att ta fram statistik om hatbrott och Säkerhetspolisen publicerar inte längre denna typ av rapport. Flera av våra tidigare rapporter finns dock tillgängliga via vår webbplats.

Hatbrotten ökade mest

Den kategori av anmälningar som ökade mest under året var brott med koppling till homofobi. Antalet anmälningar ökade med 38 procent. Sedan år 2000 har antalet ökat med över 70 procent. Ökningen behöver inte enbart bero på en ökning av brottsligheten. Den kan också bero på en förändring av det så kallade mörkertalet. Förändrad lagstiftning samt ökad uppmärksamhet och debatt om homosexuellas situation kan ha medfört att benägenheten att anmäla dessa brott har ökat.

Ökat antal anmälning av brott kopplade till vit makt-miljön

Antalet anmälningar med koppling till vit makt-miljön ökade med tolv procent under 2003. En stor del av ökningen är kopplat till spridning av propaganda, som över hälften av anmälningarna handlar om. Våldsbrott kopplade till miljön ökade också under året. En stor andel av dessa brott handlade om misshandel av personer ur den autonoma miljön.

Ökning av brott kopplade till den autonoma miljön

Antalet anmälningar med koppling till den autonoma miljön ökade under året. Sedan 1997 har antalet anmälningar ökat med över 200 procent. En stor del av anmälningarna har sitt ursprung i demonstrationer, motdemonstrationer och gatufester. Våldsbrotten ökade också betydligt under 2003. En stor andel av dessa handlade om misshandel av personer som uppfattats vara fascister, rasister eller vit makt-anhängare.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28