Säpo

Att skydda svensk bioteknik

Informationsmaterial, publicerat i november 2004

Till publikationenPDF (pdf, 208.3 kB) (pdf, 210 kB)

Skriften syftar till att öka medvetenheten om de underrättelsehot som riktas mot bioteknikbranschen. Vanliga metoder som statliga underrättelsetjänster använder samt hur man med enkla medel kan skydda sin verksamhet beskrivs. Informationen riktar sig främst till företagare och forskare inom bioteknikområdet.

Spetskompetens och bristande säkerhet gör branschen sårbar
Flera länder bedriver aktivt spionage mot svenska intressen. Deras intresse har på senare år i hög grad riktat sig mot kunskapsintensiv och högteknologisk industri och forskningsinstitutioner.

Sverige har avancerad forskning och flera företag med spetskompetens inom bioteknikområdet. Bristande säkerhetstänkande inom delar av branschen gör den sårbar för olika former av underrättelseinhämtning. Förlust av värdefull information kan leda till stora affärsmässiga förluster, försvagad konkurrenskraft och förlorade publiceringsmöjligheter för svenska forskare. Informationen skulle dessutom kunna användas vid framställning av massförstörelsevapen.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28