Säpo

Spridning av massförstörelsevapen

Informationsmaterial, publicerat i juni 2003

Till publikationenPDF (pdf, 2.6 MB) (pdf, 2 MB)

Skriften finns även i en engelsk version "Proliferation of weapons of mass destructionPDF (pdf)".

Skriften sammanfattar hotet för att massförstörelsevapen och missiler ska spridas. Den riktar sig främst till företag och myndigheter som kan komma i kontakt med denna problematik. Tanken är att den ska fungera som en vägledning för dessa.

Ökad tillgång höjer kraven på icke-spridningsarbetet

De allra flesta både statliga och icke-statliga aktörer tar avstånd från massförstörelsevapen. Det finns dock ett mindre antal aktörer som visar ett ökat intresse. Tillsammans med den ökade tillgången till produkter, utrustning och kompetens för att framställa massförstörelsevapen höjer det kraven på det svenska icke-spridningsarbetet. En ökad satsning på vapenkontrollfrågor och nedrustning är en nödvändighet.

Myndigheter i samarbete

De senaste tio åren har svenska departement och myndigheter samverkat i två olika referensgrupper. Gruppernas syfte är att dela kunskap och förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa. Samarbetet sker främst inom "lilla referensgruppen" men även "stora referensgruppen" träffas vid behov. Säkerhetspolisen är sammankallade för de båda referensgrupperna där följande myndigheter ingår:

 • Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Försvarets radioanstalt
 • Försvarsmakten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Krisberedskapsmyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Rikspolisstyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens räddningsverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Tullverket

Uppdaterad: 2013-04-26