Säpo

SÄPO - verksamhetsåret 2002

Informationsmaterial, publicerat i mars 2003

Till publikationenPDF (pdf, 947.5 kB) (pdf, 3 MB)

Skriften finns även i en engelsk version "SÄPO - annual report2002PDF (pdf, 2.2 MB)" .

I skriften presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under det gångna året. Den utveckling i omvärlden som berör vår verksamhet beskrivs också.

Säkerhetspolisen har årligen gett ut verksamhetsberättelser sedan 1994. Från och med 2005 redovisas det gångna årets verksamhet i en ny typ av publikation, där den första i serien har namnet Säkerhetspolisen 2005.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2015-11-09