Säpo

Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2002

Rapport, publicerad i maj 2003

Till rapportenPDF (pdf, 533.8 kB) (pdf, 530 kB)

I rapporten presenteras statistik från 2002 över polisanmälda brott med koppling till främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi, vit makt, den autonoma miljön och djurrättsaktivism.Säkerhetspolisen publicerade under persioden 1997-2004 årlig statistik över brott med koppling till rikets inre säkerhet. Från och med 2006 har Brottsförebyggande rådet (Brå)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster regeringens uppdrag att ta fram statistik om hatbrott och Säkerhetspolisen publicerar inte längre denna typ av rapport. Flera av våra tidigare rapporter finns dock tillgängliga via vår webbplats.Minskat antal brott med främlingsfientligt motiv

Brottslighet med ett främlingsfientligt motiv minskade relativt mycket under året. Minskningen är ett trendbrott, då dessa brott har ökat kontinuerligt under en längre tid.

Brott med antifascistiska eller västerideologiska motiv ökade


Ökningen av anmälda brott med ett antifascistiskt eller vänsterideologiskt motiv ökade relativt mycket under året. Nivån var den klart högsta sedan statistik kring dessa brott började föras. Brott utan koppling till de autonoma nätverken stod för den största ökningen.

Ökat antal anmälningar kring djurrätt ett trendbrott


Antalet anmälningar med koppling till djurrätt ökade kraftigt under 2002. Efter en kontinuerlig minskning de senaste fyra åren var ökningen ett trendbrott. Brotten riktade sig främst mot ett mindre antal djuruppfödare och pälshandlare. En stor del av brotten begicks i Uppsala län.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28